موادکش مرکزی

موادکش مرکزی

سیستم انتقال مواد مرکزی

کاربرد مواد کش‌های مرکزی، انتقال مواد برای چندین دستگاه با یک موتور مکش است

مزیت‌های این دستگاه:

  • انتقال مواد از سالن مواد (میکسرها و آسیاب‌ها) به سالن تولید بدونمحدودیت تعداد دستگاه‌های تولید
  • به دلیل حمل‌ونقل نکردن توسط نیروی انسانی از هدررفتن مواد می‌توان جلوگیری کرد
  • به دلیل انتقال مواد به‌صورت اتوماتیک هیچ‌گاه تولید برای نداشتن مواد متوقف نمی‌شود
  • در این سیستم هیچگاه مواد گوناگون با رنگ‌های مختلف با هم مخلوط نمی‌شوند

موادکش مرکزی چند کاناله

کاربرد موادکش های چندقلو، انتقال مواد برای چندین دستگاه با یک موتور مکش است.

مزایای این دستگاه عبارتند از:

  • انتقال مواد از سیلو به سالن تولید
  • جلوگیری از هدر رفتن مواد
  • کمتر شدن نیروی انسانی و پایین آوردن هزینه ها
موادکش مرکزی چندکاناله

نحوه اجرای موادکش مرکزی

ابتدا از سالن انبار مواد به سالن تولید با توجه به ظرفیت تولید ( مقدار مصرف مواد ) ،طول مسیر و با توجه به قدرت موتور یک عدد شیلنگ مکش مشترك بین تمامی دستگاه ها کشیده شده ، سپس به تعداد دستگاه ها از سالن انبار مواد ، براي هر دستگاه یک عدد شیلنگ مواد کشیده شده که کار انتقال مواد را براي هر دستگاه انجام می دهد .
عملکرد این دستگاه به گونه اي می باشد که ابتدا مکش مواد از دستگاه شماره 1 آغاز شده و تا آخرین دستگاه مکش ادامه پیدا می کند . سپس پس از پر شدن تمامی دستگاه ها ، موادکش خاموش شده و تا فرمان مجدد موادکش خاموش می ماند .
با مصرف مواد ، اولین دستگاهی که نیاز به مواد داشته باشد ، موادکش روشن شده و انتقال مواد انجام می پذیرد .

برای مشاوره و خرید موادکش مرکزی با ما تماس بگیرید

برای مشاوره و یا خرید محصولات با مشاوران ما در ارتباط باشید