دوزینگ مستربچ

دوزینگ مستربچ یکی از انواع میکسرهای مواد پلاستیک است که به منظور توزیع یکنواخت رنگ استفاده می‌شود. این دستگاه تحت عنوان میکسر رنگ اتوماتیک نیز شناخته شده و قابلیت استفاده از چندین رنگ به صورت همزمان را دارا است.

مجتمع صنعتی ام تی سی، دوزینگ مواد پلاستیک را در دو نوع ساده و رنگ پت تولید می‌کند که در ادامه به توضیح هر یک می‌پردازیم.

میکسر رنگ - دوزینگ مواد پلاستیک

میکسر رنگ

با استفاده از میکسر رنگ اتوماتیک مقدار رنگ ترکیبی با مواد اولیه به طور یکنواخت انجام خواهد شد.
با تنظیم دقیق این دستگاه جنس رنگ بطور دائم یکنواخت باقی خواهد ماند.
هرگز یک حجم زیادي از مواد و رنگ ترکیبی بوجود نمی آید به همین علت از هدر رفتن رنگ جلوگیري می نماید.
دستگاه دوزینگ مستربچ قابلیت اضافه نمودن هم زمان چندین رنگ را دارا می باشد.
این دستگاه با تغییر ماردون هاي مختلف قابلیت اضافه نمودن مستربچ از 100گرم
تا 60 کیلوگرم در ساعت را دارا می باشد.

دوزینگ پت

دوزینگ پت قابلیت مخلوط کردن خودکار مواد رنگی و مستربچ را با نسبت هاي تعیین شده را دارد.
این دستگاه دوزینگ مواد پلاستیک مخصوص مواد پت و موادهاي با دماي ذوب بالا می باشد.
از مزایاي این دستگاه قابلیت خنک کاري با آب میباشد که از کلوخه کردن مواد جلوگیري می کند.

میکسر رنگ - دوزینگ مواد پلاستیک

برای مشاوره و خرید دستگاه دوزینگ مستربچ با ما تماس بگیرید