مشخصات فنی

  • این دستگاه جهت ترکیب کردن مواد نو و آسیابی کاربرد دارد
  • این دستگاه می توان به طور مستقیم بر روي موادکش و خطوط انتقال مواد مرکزي نصب شود

مزایا

  • طراحی فوق العاده و ظاهري زیبا و کاربردي آسان در نصب و عملکرد را دارا می باشد
  • طراحی با کیفیت شیر جهت انتقال بی عیب و نقص مواد
  • مصرف فوري مواد آسیابی در تولید