مشخصات فنی

  • استفاده از گازگیر باعث یکنواختی در تولید قطعات پلاستیکی شده و کیفیت تولید را بالا می برد
  • در گازگیر میکسردار مخلوط کردن مواد و گازگیري به طور همزمان انجام میگیرد که این عمل کیفیت گازگیري را تا حدود چشم گیري نسبت به گازگیرهاي معمولی ارتقا می بخشد