مشخصات فنی

  • چیلر جهت خنک کردن آب خروجی ماشین آلات صنعتی و بسیاري از دستگاههاي دیگري مورد استفاده قرار میگیرد
  • استفاده از چیلر در تولید باعث افزایش قابل ملاحضه راندمان تولید به دلیل ثابت ماندن دما در تمامی روز میگردد در نتیجه باعث شفافیت اجناس و از بین رفتن تنش هاي داخلی میشود