مشخصات فنی

مدل هاي میکسر MXB ساخت این کارخانه بصورت ماردونی می باشد و مزیت این نوع میکسرها عبارت است از

  • امکان ساخت در ظرفیت هاي مختلف
  • به لحاظ ثابت بودن مخزن نسبت به میکسرهاي گردشی ایمنی بیشتري دارند
  • زمان کمتري براي مخلوط کردن نیاز دارند
  • مخلوط کردن مواد در این دستگاه از طریق اسکرو(ماردون) انجام می شود
  • این دستگاه قابلیت انتقال مواد در ارتفاع را دارا می باشد
  • این دستگاه قابلیت استفاده در دو حالت را دارا می باشد که در حالت اول دستگاه به صورت یک میکسر معمولی عمل کرده و در حالت دوم با استفاده از یک جک پنوماتیکی دستگاه به بالابر تبدیل شده و کار انتقال مواد را انجام می دهد