مشخصات فنی

  • از بالابر جهت انتقال مواد پودري و آسیابی استفاده می شود
  • انتقال مواد در این دستگاه از طریق اسکرو(ماردون) انجام می شود